Duben 2011

Bořivoj I.

5. dubna 2011 v 11:10
Prvním historicky doloženým Přemyslovcem byl Bořivoj I. Je zřejmé, že musel mít otce, ale kdo to byl, se stále neví a domnívám se, že se asi nikdy nedozvíme. Podle českých bájí a pověstí by to měl být Hostivít, ale věřte tomu. Otázkou zůstává jestli nebyl třeba spřízněn s moravskými Mojmírovci. Hovoří se například o tom, že jeho sestra měla být manželkou Svatopluka (moravského Mojmírovce). To jsou ovšem jen dohady. Co vlastně o Bořivojovi bezpečně víme? V českých cdějinách je důležitý především v 80.letech 9.století, kdy přijímá z rukou Metodějových křesťanství, stal se iniciátorem vzniku prvních křesťanských kostelů v Čechách, na Moravě patrně již byly (kostely). Křesťanství se u nás ujímalo velmi těžce, viz. vzpoura jakéhosi Strojmíra (snad Bořivojova bratra). Na rozdíl od Kyjevské Rusi, kde se kníže Vladimír stal díky přijetí křesťanství svatým (ačkoliv o jeho svátosti můžeme dosti pochybovat), Bořivoj poměrně ostrouhal. Snad to bylo vinou jeho předčasné smrti. Zemřel zhruba kolem 35 let. Jen pro srovnání, když v 36 letech zemřela princezna Diana zemřela, byla považována za velmi mladou pro smrt. V Bořivojově době asi nebylo neobvyklé umírat takto brzo. Každopádně Bořivojova manželka Ludmila (také důležitá postava, hlavně později) svého chotě přežila skoro o půl století a kdyby nebyla zavražděná, možná by ho přežila ještě o mnoho víc let. Toto také není nic neobvyklé. Taková královna matka v Británii přežila svého chotě Jiřího VI. o padesát let. Co ještě k Bořivojovi dodat? Snad jen to, že měl dva synky, které známe jménem (dětí měl asi více, ale bohužel nic bližšího se nedozvíme, protože se nestali knížaty). Nejznámější jsou tedy Spytihněv I. a Vratislav I. O nich, ale někdy příště....